Ceník

Ceny návrhů a vizualizací pro truhláře, tesaře a prodejny nábytku:

Vizualizace dle dodaných podkladů (paušální sazba), změny a úpravy (v rozumné míře) zdarma.
–  solitér:   200,-Kč  (včetně kótování +50,- Kč)
(samostatně stojící kus bez zobrazení okolí)
–  interiér: 800,- Kč  (včetně kótování +200,- Kč)
(místnost, kuchyně, pergola…)
– termíny:
Návrh v perokresbě odesílám ke kontrole a připomínkám 2-3 (pracovní) dny po obdržení objednávky.
Barevné pohledy zasílám 2-3 (pracovní) dny po odsouhlasení perokresby zákazníkem.

Návrh + vizualizace (paušální sazba)
–  solitér:   400,-Kč  (včetně kótování +50,- Kč)
–  interiér: 1600,- Kč  (včetně kótování +200,- Kč)
– termíny:
První nástřel do týdne, dále dle dohody.

! Náhledy ke kontrole a výkresy zasílám ve 3D *pdf. Barevné pohledy potom v *jpg.

 

Ceny návrhů a vizualizací pro koncové zákazníky.
–  350,- Kč/hod.
–  20,- Kč/km
– termíny:
První nástřel do týdne, dále dle dohody.

 

 

Ceny pro 3D grafiku jsou vždy individuální. Pokud máte konkrétní požadavek nebo dotaz, kontaktujte mě.

 

*   platnost: od 1.1.2018 do 31.12.2018
**   pokud není výslovně dohodnuto jinak, 3D modely použité ve vizualizacích zůstávají v mém vlastnictví pro další užití dle mého uvážení.